Yoki

39 tekstów – auto­rem jest Yoki.

Każdy ma marzenia
I to od niego za­leży czy będą TYL­KO marzeniami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2010, 22:02

Czas nie cze­ka na ni­kogo.
Pogódź się z tym człowieku. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 stycznia 2010, 19:46

Nie mam zdro­wia i siły.
Idę spać, od­począć od sza­leństw te­go świata.
Przez resztę dnia dostępna pod poduszką... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 stycznia 2010, 19:29

Bo­je się, że da­jesz mi zbyt wiele, a ja nie jes­tem w sta­nie te­go odzwier­cied­lić. Zmień mo­je życie, ale po­wolut­ku, bym mogła się os­woić z no­wymi marzeniami.

Bo miłość wy­maga czasu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 grudnia 2009, 21:05

Do wczo­raj był tyl­ko On i Je­go piękny uśmiech. A dziś po­jawiło się in­ne spoj­rze­nie, które­go nie dos­trze­gałam... Boję się stra­cić dwóch przy­jaciół i jedną miłość niepewną, a drugą no­wo odkrytą.
Boję się... A to wszys­tko dla­tego, że za bar­dzo chcę kochać!.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 listopada 2009, 21:17

Przy­jaciel jest nap­rawdę niesa­mowtą is­totą. Zaw­sze do­radzi, ot­rze łzy, roz­ba­wi... i wyczy­ta niewy­powie­dziane słowa... Za to Go kocham. Jed­nak, gdy zo­rien­tu­je się, że na­dal jes­teś w kimś za­kocha­ny, nie po­może zap­rzecza­nie i za­cis­ka­nie warg. Choćbyś się wy­pierał tych uczuć godzię, On i tak uśmie­chnie się, po­wie "Ty głup­ta­sie" i cię obej­mie. Z cza­sem ta prze­widy­wal­ność mnie prze­raża. Ale właśnie to jest w nim najpiękniejsze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2009, 18:47

Są dwie opcje:
Al­bo się rozpłaczę i będę miała wszys­tko w d....
Al­bo za­cisnę pięść i będę pat­rzeć na to co się dzieje wokół.
Szko­da, że nie mogę połączyć te­go w całość. Bo chciałabym i ryczeć i wa­lić pięścią w stół!

Nies­te­ty muszę być "sil­na", bo Oni ode mnie te­go wy­magają. I jak tu być sobą?.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 października 2009, 15:43

Cze­go bym so­bie życzyła?
Po­mimo, że nie mogę uj­rzeć swo­jego pragnienia..
Al­bo raczej nie chcę go zobaczyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2009, 16:51

Na­rysuj mi swoją kredką uśmiech, bo ja mam sa­me ołówki. Proszę daj mi trochę szczęścia. Wys­tar­czy chcieć.. wys­tar­czy zro­zumieć niewy­powie­dziane słowa. Umiesz tak?.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 października 2009, 22:20

I znów to sa­mo. Słyszę dźwięk for­te­pianu. Czy ser­ce mi moc­niej bi­je prze me­lodię, która się z niego wy­doby­wa, czy dla­tego, że to On ją gra?..
Zniena­widziłam fortepian. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2009, 22:39
Yoki

Romantyczka, zakochana w marzeniu o rycerzu na białym rumaku, uwielbia sztukę i często się w niej zatraca, nie pogardzi muzyką, ale nie taką z choinki wziętą, tylko taką, która uspokoi nerwy. Czasem myślę, że jest trochę zbyt wrażliwa, angażuje się w coś, a gdy ją dosięgnie poraża stara się drugi raz nie popełniać tego błedu. (choćnie zawsze jej się udaje)... Nerwus, potrafi pogrozić ołówkiem przed oczami. Kocha swoje różowe okulary, mogła by ich nie ściągać nawet idąc spać. Mylny obraz świata jest jej potrzebny, gdyż nie zawsze życie jest piękne i czasem trzeba uciec nie mając sił. A dlaczego pisze o sobie w 3os? Cóż, nie znasz jej, a ona Ciebie. Woli byś anonimowa jak bahater książki, który nie jest świadomy, że o nim piszą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yoki

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność